Az eucharisztia kettős alapításáról

Szinoptikus szemlélet vezet a megoldáshoz.
Cönaculum és Emmaus szervesen – nem csupán szimbolikusan – tartoznak együvé.

TANULMÁNY AZ EUCHARISZTIA KETTŐS ALAPÍTÁSÁRÓL:

A TELJES TANULMÁNY .PDF FORMÁTUMBAN

MEGNYITÁS

DIE VOLLSTÄNDIGE STUDIE IM PDF-FORMAT

ÖFFNEN

Eucharisztikus csodák

Ez a cikk Dr. Kovács Gábor atya szerkesztésében álló “Hagiosz” c. netlapban található. Ő országosan ismert és elismert katolikus pap és személyiség.

A Magyarországi Református Egyház álláspontja az Eucharisztiával kapcsolatban

A Magyarországi Reformátusok 2012. évi XIII. Zsinata 10. ülésszakán a Heidelberi Káté új fordítása került napirendre. A református zsinat 57:17 arányban úgy döntött, hogy ma is szó szerint vallja a 450 éves tanítást, amely a Szentmisét „kárhozatos bálványimádás”-nak minősíti, mert a katolikus hit szerint Krisztus valóságosan jelen van a szentmisében átváltoztatott kenyér és bor színe alatt.
A református zsinati határozat álláspontja nem csupán az ökumené szellemiségét bántja, de ellenszegül a reformátor elődök szándéknyilatkozatának is, mely a II. Helvét Hitvallás záradékában így áll:

„Mindenki előtt pedig ünnepélyesen kijelentjük, hogy mindig nagyon készek vagyunk, ha bárki kívánja, mindazt, amit itt előadtunk egyenként és összesen kifejteni, végül azoknak, akik Isten igéjéből jobbra tanítanak, köszönetünk kinyilvánításával engedni és hozzájuk igazodni az Úrban, akinek dicséret és dicsőség.”
(HEIDELBERGI KÁTÉ – II. HELVÉT HITVALLÁS (A Magyarországi Református Egyház Hitvallási Iratai), Magyarországi Református Egyház Zsinatának Sajtóosztálya, Budapest 1965, 115–116.)

Tekintse meg a református egyház hivatalos weboldalán a zsinaton elhangzottakat