konvertita
(a lat. converto, ‚megfordul, megtér’ igéből): valamely
vallásfelekezetből a katolikus Egyházba tért hívő;
szűkebb értelemben a protestánsból lett katolikus.

Református lelkészből konvertáltam római katolikus vallásra.
Azért hoztam létre ezt a honlapot, hogy megosszam tisztázó felismeréseimet.
Nem teológiákat ütköztetek, hanem biblikus teológiai alapon gondolom újra a legfontosabb dogmatikai tanításokat.

MUNKÁIM

A megigazulásról

Az Eucharisztia
kettős alapításáról

Eredeti bűn