Életrajzom

Református lelkészből konvertáltam római katolikus vallásra

legfontosabb adataim

– születtem 1951. január 11-én Pécelen
– egyetemi végzettségem: Református Teológiai Akadémia Budapest (1976-1982)
– Budapesten segédlelkész, majd Vereben önálló lelkész voltam 2 évig
– 1984-85-ben franciaországi ösztöndíjat kaptam (Montpellier Református Teológia)

a továbbiakban

– a Magyarországi Református Zsinat munkatársa (Diakóniai Osztály)
– A Magyar Református Nőszövetség országos titkára voltam
– 1998-ban konvertáltam
– 2000-ben házasságom felbomlott
– kenyérkeresőként az egészségügyben találtam meg hivatásomat
– 2000-2003 felnőtt szakápolói képesítést (OKJ) szereztem
– 2013-tól nyugdíjas vagyok
– 2015-tól Günter Lottersbergerrel élek (Innsbruck, Ausztria)

Karakterem

Eredeti hivatásom továbbra is meghatározza életemet és gondolkodásomat. Szabadidőmben teológiai kutatásokat végzek dogmatikai tárgykörben.

– A megigazulás kérdését megkísérlem megtisztítani a felekezeti félreértésekől. (lásd itt)

– Életre szóló élményem – és konvertálásomnak oka – az eucharisztia átlényegülés tanának …(transsubstatiatio) megértése kizárólag bibliai tények alapján.. (lásd itt)

– Új tételt állítok fel az áteredő (eredeti, eredendő) bűn dogmatikai arzenáljában. Tisztázódik az “eredeti ok”. (lásd itt)

Szándékom

Az új megvilágításba helyezett dogmatikai megoldások nyilvánosságra hozatala a fenti témakörökben. Ezek a mai napig a teológia legfontosabb témái, melyek nemcsak az „egyházakat”, érintik, de az összkereszténységet is megfontolásra késztetik.

Időzítés

Nem véletlenül a „Luther 500” (1517–2017)

A tanulmányok általános jellemzői

– a „minimálteológiát” (ha volna ilyen) szeretnék képviselni
– rövidek a téma fontosságához és nagyságához képest
– nem „ökumenikus kockakövek”, minden felekezeti érdektől mentesek
– a tisztázásokból adódó kritika mindkét felet – a katolikust és a reformátust is –
egyenlő mértékben éri el. Eközben a sorok között rákérdez az egyéb felekezeti tanításokra is.