Fordítás

Azt az örömteli lehetőséget, hogy weblapommal a magyarországi határokat átléphetem, a Verbum Dei Missziós Testvéri Közösségnek (www.verbumdei.hu), névszerint Czupy Zsuzsának FMDV és Staat Irianak FMDVköszönhetem. Zsuzsa magyar szülők gyermekeként Münchenben született. Iskoláit – köztük teológiai tanulmányait – Németországban végezte. Így kettős anyanyelvű szakfordítóm lett. Egy ideig egymás közelében laktunk és a Szent Rita kápolnában találkoztunk a szentmisék alkalmával. Ez a találkozás és a közös munkálkodás egy életre szóló barátsággá lett. Igen nehéz szöveggel kellett megbírkózniuk, emellett rendkívüli alapossággal kezelték a formai követelményeket is.

Mindig nagy hálával és köszönettel gondolok Rájuk.

Czupy Zsuzsa

Staat Irina