Eredeti bűn

Ki ne élte volna még át azt az elutasítást, amikor azzal szembesül, hogy Ádám és Éva „esetét” rakják a nyakába? Hogyan lehet valakiknek a „bukását örökölni”? (A Katolikus Katekizmusban az első emberpár esetéből vett körülírások szerepelnek a”bűn” fogalma alatt.)

Nem de nem az az ember első gondolata, hogy „nem vállalom föl, mert ha én lettem volna, én másképp csináltam volna!”

Bevallom, inkább elkerültem az eredeti (eredendő) bűn elementáris tanulmányozását… És jót nevettem a „sváb exegézisen”

In brindzibio greavit Deus dzelum et terram. Aszasz matyarul: Kezdetben teremté az én Uram Istenemet az egeket és a földet. Hanem a föld natyon kopasz megfolt. Akkor az én Uram Istenemet csinálik ety paradeiszum gart’nt és appa tette asz empert, kinek nefe folt az Ádám uramat. Hanem asz én Uram Istenemet látik, nem mety jól asz empernek etyedül. Aszért csinálik neki ety pojtást, kinek nefe folt az Éfa anyámasszonyomat.
Hanem esz asz Éfa anyámasszonyomat nem megpecsülted magadat. Sokat spacírolni, und falangérozni in paradeiszum gart’nban. Ott megfolt sok tyió, motyoró, – nem gell. Ott megfolt sok körte, dinnye, – nem gell. Ott megfolt sok piros óma, – asz gell.
Da kommt a fekete kígyó és mondtik: Frau, Frau Éfa, jert kent, etye kent, szép piros óma. Az asszony látik und vesz und esz. Und atik az Ádám uramat is, und asz is esz.
Hanem akkor asz én Uram Istenemet natyon elharakuttad magadat és mondtik: Ubi es? Aszasz matyarul: Hol megfagy? Mire az Ádám uramat mondtik: Uty megfatyok, mint asz kopasz kútya, túkni magadat az figefa alatt. Aggor az én Uram Istenemet mondtik: Neket lesz sok kapállik und kaszállik und mussz sterb’n. Az Éfa anyámasszonyomat pedig mondtik: Neked meg lesz sok jaj, ha szilink tyerekeket. Aggor mondtik a kítyónak: Du maledictus! Aszasz matyarul: Tu ferfluchte, fekete pestia, mars f’rausz fon paradeiszum gart’nból! Na!

Mígnem egyszer attól rökönyödtem meg, hogy nincs (is) definíciója az eredeti (áteredő, eredendő) bűnnek.

De hogy lehet ez? Nem csupán a katolikus, de a protestáns egyházaknak…..az egész kereszténységnek….!……nincs definíciója – tehát fogalma – eredeti bűnről.

MEGTALÁLTAM azt a legeslegelső mozzanatot, amely kiindulópontként szolgál. Ez pedig a bizalmatlanság.
IGEN? HOL A BIZONYÍTÉK?
A sátán első szavában: CSAKUGYAN……?…….

Ezt kellett volna észre vennie Éva Anyámasszonyunknak is, nem a hazug állításba belekavarodni.

Ha őszinték vagyunk magunkhoz, itt a mi „eredendő állapotunk” is lelepleződik.
Ki ne élte volna már át az Isten iránti bizalmatlanságot? Olykor kétségbe is esünk!

Igen, ez már a miénk. Nem dobhatjuk le magunkról a bizalmatlanság „árulását”.

Az eredeti bűn mibenlétének tisztázása során számos meglepetés ért. Így például, amennyiben az áteredő bűn a bizalmatlanság, akkor Jézus megkísértésének története többé már nem kuriózum, hanem megváltásunk első fejezete. És ha következetesek maradunk, akkor Mária bűn nélkülinek bizonyul, mert a halálos ítélettel szemben mondott „Igen”-t, és ezzel az abszolút bizalmáról tanúskodott.